PEJABAT FUNGSIONAL.HTML

Pejabat Fungsional

erikut adalah daftar nama dan profil singkat Pejabat Fungsional (di bawah Hakim) pada Pengadilan Agama Kendal :

NO PEJABAT FUNGSIONAL
1. PANITERA Anwar Faozi, SH
  NIP 19630706 198303 1 005
  Pembina / (IV/a)
  Panitera
2. H. Muchammad Muchlis, SH
  NIP 19620810 199103 1 005
  Pembina / (IV/a)
  Wakil Panitera
3. 7   Faizah, SH
   NIP 19621209 199303 2 003
   Penata Tk. I / (III/d)
   Panitera Muda Gugatan
4.  imron Drs. Imron Mastuti
  NIP 19650630 199403 1 004
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Muda Permohonan
5. Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag
  NIP 19711211 199703 2 001
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Muda Hukum
6.  4 Dra. Siti Nurjanah
  NIP 19610910 199203 2 001
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Pengganti
7. 8 Dra. Hj. Arifatul Laili
  NIP 19680628 199403 2 006
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Pengganti
8. lajjinah11 Lajjinah Hafnah Renita, SH
  NIP 19690922 199403 2 003
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Pengganti
9.   Hj. Musdalifah, SH
  NIP 19730420 199803 2 002
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Pengganti
10. Nuryarahmatina, S.Ag
  NIP 19760106 200112 2 008
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Pengganti
11.  Hj. Nur Hidayati, BA
   NIP 19631128 198903 2 001
   Penata / (III/c)
   Panitera Pengganti
12.    M.Y.A. Azgan Wakano, SH
  NIP 19680229 200212 1 002
  Penata Tk. I / (III/d)
  Panitera Pengganti
13. Rachmat Arifianto, S.H.
  NIP197905182006041002
  Penata Muda (III/a)
  Panitera Pengganti
14. Krisni Trililani, SH
  NIP 19850331 200912 2 002
  Penata Muda (III/a)
  Jurusita Pengganti
15. Digdaya Andana
  NIP 19850607 200604 1 004
  Pengatur / (II/c)
  Jurusita Pengganti
16. iffah Iffah Hadiany, S.HI
  NIP 19841103 201101 2 014
  Penata Muda Tk. I (III/b)
  Jurusita Pengganti

APLIKASI APLIKASI PENDUKUNG PENGADILAN AGAMA KENDAL

abs jdih lpse perpus simkara PN KENDAL
direktori komdanas pengaduan sikep sipp PTAJATENG