DATA SURAT DINAS.HTML

Data Surat Dinas

Rekapitulasi data surat masuk dan surat keluar tahun 2018

pada Pengadilan Agama Kendal

 

BULAN KODE TOTAL
HK HM KP KU KS PL OT PP PB PS
JANUARI Masuk 149 7 14 3 - - 2 1 - - 176
Keluar 187 15 104 30 18 1 4 1 - 1 361
FEBRUARI Masuk 167 4 15 1 1 4 - 2 - - 194
Keluar 191 1 29 28 - - 1 1 - - 251
MARET Masuk 175  7 17  - -  7 - 208
Keluar 191 19  26 22 1 3 4  - 267 
APRIL Masuk                      
Keluar                      
MEI Masuk                      
Keluar                      
JUNI Masuk                      
Keluar                      
JULI Masuk                      
Keluar                      
AGUSTUS Masuk                   -  
Keluar                      
SEPTEMBER Masuk                      
Keluar                      
OKTOBER Masuk                      
Keluar                      
NOVEMBER Masuk                      
Keluar                      
DESEMBER Masuk                      
Keluar                      
TOTAL 1060 53 205 84 20 8 18 8 0 1 1457

 

Sedangkan jumlah rekapitulasi data surat masuk dan surat keluar tahun 2013 :

BULAN KODE TOTAL
HK HM KP KU KS PL OT PP PB PS
Total 4409 187 434 503 23 92 47 54 0 1 5759

APLIKASI APLIKASI PENDUKUNG PENGADILAN AGAMA KENDAL

abs jdih lpse perpus simkara PN KENDAL
direktori komdanas pengaduan sikep sipp PTAJATENG