Jenis dan Biaya PNBP

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF (Rp)

A.

Hak Kepaniteraan Peradilan Agama

   

  1.

Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/ Bantahan

per perkara

30.000,00

 2.

Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah

per relaas

10.000,00

 3.

Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah

per relaas

10.000,00

        4.

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah

per relaas

10.000,00

  5.

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah

per relaas

 10.000,00

 6.

Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah

per relaas

 10.000,00

 7.

Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah

per relaas

10.000,00

 8.

Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah

per relaas

10.000,00

 9.

Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah

per relaas 

10.000,00

10.

Relaas Panggilan Penterjemah

per perkara

10.000,00

11.

Pemeriksaan Setempat atas Permintaan

per penetapan

10.000,00

12.

Pendaftaran Permohonan Sita

per perkara

25.000,00

13.

Penetapan Sita

per penetapan

25.000,00

14.

Berita Acara Penyitaan

per berita acara

25.000,00

15.

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah

per relaas

10.000,00

16.

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah

per perkara

10.000,00

17.

Surat Pencabutan Gugatan

per perkara

10.000,00

18.

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan

per relaas

10.000,00

19.

Pendaftaran Pengangkatan Sita

per perkara

25.000,00

20.

Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran 

per penetapan

10.000,00

21.

Berita Acara Penawaran Pembayaran

per berita acara

10.000,00

22.

Berita Acara Konsinyasi (berupa uang atau barang)

per berita acara

10.000,00

23.

Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitase Syariah

per perkara

10.000,00

24.

Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

per perkara

10.000,00

25.

Redaksi Putusan/ Penetapan

per putusan/ penetapan

10.000,00

B.

Eksekusi

   

1.

Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang

   
 

a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi

per permohonan

10.000,00

 

b. Penetapan Teguran

per penetapan

10.000,00

 

c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

per relaas

10.000,00

 

d. Berita Acara Teguran

per berita acara

10.000,00

 

e. Penetapan Sita Eksekusi

per penetapan

10.000,00

 

f.  Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi

per berita acara

10.000,00

 

g. Pendaftaran Sita Eksekusi

per surat

25.000,00

 

h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon

per berita acara

10.000,00

 

i.  Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon

per berita acara

10.000,00

 

j.  Penetapan Lelang

per penetapan

10.000,00

 

k. Pengumunan Lelang

per surat

10.000,00

 

l.  Pembagian Hasil Lelang

per perkara

10.000,00

 

m.Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang

per permohonan

10.000,00

 

n. Penetapan Perintah Pengosongan

per penetapan

25.000,00

 

o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan

per surat

10.000,00

 

p. Berita Acara Pengosongan

per berita acara

25.000,00

 

q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan

per berita acara

10.000,00

 2.

Pelaksanaan Eksekusi Riil

   
 

a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi

per permohonan 

10.000,00

 

b. Penetapan Teguran 

per penetapan 

10.000,00

 

c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

per relaas

10.000,00

 

d. Berita Acara Teguran

per berita acara

10.000,00

 

e. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi   

per penetapan

25.000,00

 

f. Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek       Eksekusi

per berita acara

25.000,00

 

g. Penyerahan Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan      Objek Eksekusi

per berita acara

10.000,00

 3.

Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang

   
 

a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi

per surat 

10.000,00

 

b. Penetapan Teguaran 

per penetapan

10.000,00

 

c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

per relaas

10.000,00

 

d. Berita Acara Teguran

per berita acara

10.000,00

 

e. Penetapan Sita Eksekusi

per penetapan

10.000,00

 

f.  Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi

per berita acara

10.000,00

 

g. Pendaftaran Sita Eksekusi

per surat

25.000,00

 

h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon

per surat

10.000,00

 

i.  Penyerhan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon

per surat

10.000,00

 

j.  Penetapan Lelang

per penetapan

10.000,00

 

k. Pengumuman Lelang

per surat

10.000,00

 

l.  Pembagian Hasil Lelang

per perkara

10.000,00

 

m.Pendaftaran Permohonan  Eksekusi Pengosongan Objek Lelang

per permohonan

10.000,00

 

n. Penetapan Perintah Pengosongan

per penetapan

25.000,00

 

o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan

per surat

10.000,00

 

p. Berita Acara Pengosongan

per berita acara

25.000,00

 

q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan

per berita acara

10.000,00

4.

Pencabutan Perkara Eksekusi

   
 

a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi

per permohonan

10.000,00

 

b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi

per permohonan

25.000,00

 

c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi

per berita acara

10.000,00

 

d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi

per berita acara

10.000,00

 

e. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang

per penetapan

25.000,00

 

f. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang

per pengumuman

10.000,00

C.

Hak Kepaniteraan Lainnya

   

1.

Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan

per surat

10.000,00

2.

Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan

per lembar

5.00,00

3.

Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan

per berita acara

10.000,00

4.

Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan

per surat

10.000,00

5.

Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara

per akta/ surat

10.000,00

6.

Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama

per akta

10.000,00

7.

Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan

per surat kuasa/ kuasa insidentil

10.000,00

8.

Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

per putusan/ penetapan

10.000,00

APLIKASI APLIKASI PENDUKUNG PENGADILAN AGAMA KENDAL

abs jdih lpse perpus simkara  
direktori komdanas pengaduan sikep sipp