DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN.HTML

Daftar Nama Mantan Pimpinan

KetuaPengadilaAgamaKendalyangadalasebagaiberikut:

1.   Pada tahun 1950-1959 diketuaioleKH.AbdrurahmaIman.

2.   Padatahun 1965 -1975 diketuaioleKiaiAchmaSlamet.

3.   Pada tahun 1975-1977 diketuaiolehKR.Moh.Amin.

4.   Pada tahun1980 -1990 diketuaioleDrsH.Asyari.

5.   Padatahun 1990 -1997 diketuaioleDrsAhmaMustofa,S.H.

6.   Pada tahun 1977 -1999 diketuaioleDrs.Muh.Hazin.

7.   Padatahun1999-2000diketuaiolehDrs.J.ThantowieGhaniS.H.

8.   Pada tahun 2000 -2002 diketuaiolehDrsYasmidiS.H.

9.   Pada tahun 2002-2004 diketuaiolehDrsH.IzzuddiM., S.H.

10. Pada tahun 2004-2007 diketuai oleh Drs.A.AgusBahauddin, M.Hum.

11. Padatahun2007-2011diketuaiolehDrs.YusufBuchori,S.H.M.SI.

12. Padatahun 2011 -2013 oleDrsH.ASahalMaksun, M.SIdan

13. Padatahun 2013 –2016 oleHSamidjoS.H.,M.H.

14Padatahun 2016 –2017 oleDrs. H.kaharuddin,S.H

15Pada tahun 2017 - 2020 oleDrs.H.Sarmin, M.H.

16Pada tahun 2020 - 2021 oleDrs. Kholis, M.H.

poso brosur

APLIKASI APLIKASI PENDUKUNG PENGADILAN AGAMA KENDAL

abs jdih lpse perpus simkara  
direktori komdanas pengaduan sikep sipp